Satnet CRM (Gayrimenkul CRM) Modülleri

satnet crm modül ikon5

Acente İşlemleri

Acente Listesi:  Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren emlak acentelerinin veya gayrimenkul danışmanlarının adlarını ve iletişim bilgilerini içeren bir kaynaktır. Bu liste, gayrimenkul satışıyla ilgilenenler için potansiyel iş ortaklarını veya hizmet sağlayıcılarını bulmalarını kolaylaştırır.

Acente Görüşme Listesi: Gayrimenkul satışıyla ilgilenen bireyler veya şirketlerin potansiyel emlak acenteleriyle görüşmek üzere hazırladıkları bir listedir. Bu liste, hangi acentelerle iletişime geçileceğini belirlemek, randevuları düzenlemek ve görüşme sırasında dikkat edilmesi gereken konuları hatırlatmak için kullanılır.

Acente Prim Hesaplaması:   Emlak acentelerinin kazançlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle acenteler, belirli bir gayrimenkulün satışında veya kiralanmasında rol aldıklarında bir komisyon alırlar.

Acente Prim Raporu: Bir gayrimenkul acentesinin belirli bir dönemdeki prim gelirlerini ve bu gelirlerin kaynaklarını detaylı bir şekilde gösteren rapordur. Bu rapor, acentenin hangi gayrimenkullerin satışında veya kiralanmasında rol aldığını, her bir işlemin prim miktarını, işlemlerin tarihlerini ve müşteri bilgilerini içerebilir. belgelerin oluşturulması, takibi ve yönetilmesi süreçlerini kapsar. 

Acente Görüşme Raporu: Gayrimenkul satışıyla ilgilenen bireyler veya şirketlerin, potansiyel emlak acenteleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin detaylarını içeren bir rapordur. 

satnet crm modül ikon4

Portföy İşlemleri

Portföy Listesi: Bir gayrimenkul profesyonelinin veya şirketin mevcut veya potansiyel müşterilerinin bilgilerini içeren bir kaynaktır. Bu liste, gayrimenkul satışıyla ilgilenen bireyler veya şirketlerin iletişim bilgilerini, tercihlerini ve ihtiyaçlarını içerebilir. Müşteri listesi genellikle satış potansiyeli olan müşterilerin yanı sıra geçmişte iş yaptığınız veya iletişimde olduğunuz müşterileri de içerir.

Portföy Görüşme İşlemleri: Gayrimenkul satışıyla ilgili olarak müşterilerle gerçekleştirilen görüşme ve etkileşim sürecini ifade eder. Bu süreç, gayrimenkul profesyonellerinin potansiyel alıcılar veya kiracılarla iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını anlaması, gayrimenkul portföyünü tanıtması ve satış veya kiralama işlemlerini ilerletmesi için önemlidir.

Randevu / Hatırlatma İşlemleri: Gayrimenkul satışıyla ilgili olarak müşterilerle görüşme ve etkileşim sürecini organize etmek ve yönetmek için kullanılan işlemleri ifade eder. Bu işlemler, gayrimenkul profesyonellerinin müşterilerle zamanında ve düzenli olarak iletişim kurmasını ve randevuları planlamasını sağlar.

Portföy Görüşme Raporu: Gayrimenkul profesyonellerinin müşterilerle gerçekleştirdiği portföy görüşmelerinin detaylarını içeren bir rapordur. Bu rapor, gayrimenkul satışıyla ilgilenen bireyler veya şirketlerin, potansiyel alıcılar veya kiracılarla yaptıkları gayrimenkul portföyü hakkındaki görüşmelerin özetini sunar.

satnet crm modül ikon3

Bağımsız Bölüm İşlemleri

Bağımsız Bölüm Listesi: Bir gayrimenkulün içinde yer alan ve kendi bağımsız girişi, yaşam alanı ve olanakları olan farklı birimlerin listesidir. Genellikle apartman daireleri, ofisler, dükkanlar gibi bağımsız bölümler bu listeye dahil edilir. Bu liste, bir gayrimenkulün içindeki farklı bağımsız bölümlerin özelliklerini, boyutlarını, konumlarını ve diğer önemli detayları içerir.

Görsel Sunum İşlemi: Gayrimenkul satışıyla ilgili olarak gayrimenkul profesyonelleri tarafından kullanılan bir pazarlama stratejisidir. Bu işlem, potansiyel alıcıları veya kiracıları çekmek ve gayrimenkulün değerini vurgulamak için görsel içeriklerin kullanılmasını içerir.

Vaziyet Planı Görseli: Bir gayrimenkulün konumunu, çevresini ve bağlantılarını gösteren detaylı bir plan veya harita şeklindeki görseldir. Bu görsel, genellikle bir gayrimenkulün arazi üzerindeki konumunu, çevredeki yolları, yeşil alanları, yapılaşmayı ve komşu yapıları gösterir.

Kat Planı Görseli: Bir binanın veya dairenin iç düzenini, odaların yerleşimini ve boyutlarını gösteren bir görseldir. Bu görsel, bir gayrimenkulün kat planını, iç mekanın düzenini ve özelliklerini detaylı bir şekilde gösterir.

 Bağımsız Bölüm Görseli: Bir gayrimenkulün içindeki bağımsız birimlerin (daireler, ofisler, dükkanlar vb.) iç mekanını gösteren bir görseldir. Bu görsel, belirli bir bağımsız bölümün iç düzenini, özelliklerini ve potansiyelini detaylı bir şekilde gösterir.

satnet crm modül ikon1

Raporlar

Tüm Acente Raporu

Tüm Acente Görüşme Raporu

Tüm Acente Prim Raporu

Tüm Portföy Görüşme Raporu

Tüm Proje Satış Raporu

Tüm Proje Satış Raporu

Tüm Proje Senet Raporu

Tüm Proje Senet Raporu 

Tüm Proje Tahsilat Raporu

ve daha fazlası…

satnet crm modül ikon2

Teklif ve Satış İşlemleri

Bağımsız Bölüm Fiyat Hesaplama İşlemi: Bir gayrimenkulün içinde yer alan bağımsız birimlerin (daireler, ofisler, dükkanlar vb.) satış veya kiralama fiyatının belirlenmesi için kullanılan bir prosedürdür. Bu işlem, belirli bir bağımsız bölümün değerini etkileyen çeşitli faktörleri değerlendirir ve sonuç olarak bir fiyat aralığı veya belirli bir fiyat önerisi oluşturur.

Teklif Yazdırma İşlemi: Gayrimenkul satışıyla ilgili olarak alıcıların veya kiracıların gayrimenkul sahibine resmi bir teklif sunmak için gerçekleştirdikleri prosedürdür. Bu işlem, potansiyel alıcıların veya kiracıların belirli bir gayrimenkul için sunacakları fiyatı, koşulları ve diğer önemli detayları içeren bir teklifin yazılmasını içerir.

Satış Kapatma İşlemi: Gayrimenkul satışıyla ilgili olarak alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmanın tamamlanması ve gayrimenkulün resmen el değiştirmesi sürecini ifade eder. Bu işlem, taraflar arasındaki tüm detayların düzenlenmesi, gerekli belgelerin imzalanması ve ödemenin gerçekleştirilmesi gibi adımları içerir.

Ödeme Planı Yazdırma İşlemi: Gayrimenkul satışı veya kiralama işlemleri için ödeme koşullarını belirleyen ve düzenleyen bir süreci ifade eder. Bu işlem, alıcı veya kiracı ile satıcı veya kiraya veren arasında yapılan anlaşmanın detaylarını içeren bir ödeme planının hazırlanması ve belgelenmesini kapsar.

Senet Yazdırma İşlemi: Bir borcun veya anlaşmanın belirli koşullarına göre gerçekleşecek ödemelerin taahhüt edildiği resmi bir belge olan senetlerin hazırlanması sürecidir. Gayrimenkul satışı veya kiralama gibi durumlarda, alıcı veya kiracı tarafından ödemelerin belirli bir plana göre gerçekleştirilmesini sağlamak için senetler kullanılabilir.

Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yazdırma İşlemi: Gayrimenkul satışı veya kiralama işlemlerinde, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirmek için hazırlanan resmi belgelerin düzenlenmesi sürecidir. Bu işlem, alıcı veya kiracı ile satıcı veya kiraya veren arasında gerçekleşen anlaşmanın detaylarını içeren bir sözleşmenin hazırlanmasını ve belgelenmesini kapsar.

Evrak Yükleme İşlemi: Gayrimenkul satışı veya kiralama gibi işlemlerde gerekli belgelerin dijital ortama aktarılması ve ilgili tarafların erişimine sunulması sürecini ifade eder. Bu işlem, gayrimenkul işlemlerinde gerekli olan belgelerin toplanması, taranması veya dijital olarak oluşturulması ve daha sonra ilgili platformlara veya sistemlere yüklenmesini içerir.

Hizmetlerimiz
Bizimle İletişime Geçin!

2024© AKSAN TEKNOLOJİ & YAZILIM