Ovis ERP (İnşaat ERP) Modül Bilgileri

ovis erp modül ikon4

Satınalma Yönetimi

Talep Yönetimi: Talep yönetimi, şirket içinde veya dışında malzemelerin veya hizmetlerin ihtiyacını belirleme sürecini içerir.
Talep Onay Süreci:

  • Talep onay süreci, talep edilen malzemelerin veya hizmetlerin onaylanması için izin alınan bir süreçtir.
  • Bu süreç, belirli yetkililerin talepleri inceleyerek bütçe, stok seviyeleri ve diğer faktörleri değerlendirir.

Teklif Yönetimi: Müşterilere sunulan mal ve hizmetlerle ilgili fiyat tekliflerinin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesini içerir.
Mukayese Yönetimi:
Mukayese yönetimi, farklı tedarikçilerden veya seçeneklerden alınan teklifleri karşılaştırma sürecini ifade eder.

Mukayese Onay Süreci: Mukayese yönetimi, farklı tedarikçilerden veya seçeneklerden alınan teklifleri karşılaştırma sürecini ifade eder. 

Sipariş Yönetimi:  Müşterilerden gelen siparişlerin alınması, işlenmesi, izlenmesi ve teslim edilmesini içeren bir süreçtir.

İrsaliye Yönetimi: İrsaliye, bir malın taşıma veya teslimat işlemlerini belgeleyen ve genellikle ticarette kullanılan resmi bir evraktır. İrsaliye yönetimi, bu belgelerin oluşturulması, takibi ve yönetilmesi süreçlerini kapsar. 

Bekleyen Talepler
Bekleyen Teklifler 
Bekleyen Siparişler

ovis erp modül ikon3

Proje Yönetimi

Gelir / Gider Aktivite Listesi: Gelir gider aktivite listesi, işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği finansal faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde gösteren bir rapordur.
Poz Analizi: Poz analizi, bir işletmenin bilançosunu detaylı bir şekilde inceleyen bir rapordur.
Keşif / Bütçe (Gelir): Gelir keşif bütçesi, işletmenin belirli bir dönemde elde etmeyi planladığı gelirleri ayrıntılı bir şekilde gösteren bir rapordur.
Keşif / Bütçe (Gider): Gider keşif bütçesi, işletmenin belirli bir dönemde harcamayı planladığı maliyetleri ayrıntılı bir şekilde gösteren bir rapordur.

Proje Mahal Listesi: Bir inşaat veya mühendislik projesinde kullanılacak malzemelerin, ekipmanların ve işçilik maliyetlerinin detaylı bir listesidir. Bu liste, projenin tüm aşamalarında kullanılan kaynakları, maliyetleri ve özellikleri içerir.

Sözleşme Yönetimi: Sözleşme yönetimi, bir işletmenin müşterileri, tedarikçileri veya diğer iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşmelerin etkili bir şekilde oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesi sürecini kapsar. 
İmalat Sözleşmesi (Gelir): İmalat sözleşmesi, bir müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda belirli bir ürünün üretimi ve teslimatını içeren bir sözleşmedir.
Hizmet Sözleşmesi (Gelir): Hizmet sözleşmesi, bir işletmenin müşteriye sunduğu belirli bir hizmeti tanımlayan ve karşılığında belirli bir ücretin ödeneceğini belirten bir sözleşmedir.
İmalat Sözleşmesi (Gider): İmalat sözleşmesi açısından giderler, üretim sürecinde kullanılan malzemeler, işçilik maliyetleri, ekipman kiralama ücretleri ve diğer üretimle ilgili harcamaları içerir.
Hizmet Sözleşmesi (Gider): Hizmet sözleşmesi açısından giderler, sunulan hizmetle ilgili personel maliyetleri, hizmet sürecinde kullanılan kaynakların maliyetleri ve diğer ilgili gider kalemlerini içerir.
Malzeme Sözleşmesi (Gider):  Malzeme sözleşmesi, işletmenin belirli bir dönemde kullanılacak malzemeleri tedarik etmek üzere bir tedarikçi ile yaptığı sözleşmedir.

Hakediş Yönetimi: Hakediş yönetimi, bir inşaat projesi veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında yapılan işin değerinin belirlenmesi ve ödeme süreçlerinin yönetilmesini içerir. Hakedişler, işin belirli aşamalarının tamamlanmasıyla ilgili olarak ödeme taleplerini içerir.
Hakediş Yönetimi (Gelir): Hakediş yönetimi gelir açısından, müşterinin belirli bir aşamada tamamlanan iş karşılığında ödeme yapmasını içerir.
Hakediş Yönetimi (Gider): Hakediş yönetimi gider açısından, projede veya hizmet sözleşmesinde yer alan işlerin gerçekleştirilmesi için yapılan harcamaların belirlenmesini içerir.

ovis erp modül ikon2

Muhasebe Yönetimi

Fatura listesi, bir işletmenin belirli bir dönemde aldığı veya gönderdiği faturaların detaylı bir listesidir.

Serbest meslek makbuzları, serbest meslek sahiplerinin sundukları hizmetler karşılığında aldıkları ödemeleri belgelemek için kullandıkları resmi belgelerdir.

Kurum faturaları, bir kurumun ticari faaliyetleri kapsamında aldığı veya gönderdiği faturalardır. Bu faturalar, kurumun işletme giderlerini belgelemek, muhasebe kayıtlarını düzenlemek ve ticari ilişkileri yönetmek için kullanılır.

E-Fatura gelen kutusu, bir işletmenin elektronik ortamda alınan fatura belgelerini yönetmek ve saklamak için kullanılan bir araçtır. E-Fatura, kağıt faturaların dijital formatta elektronik ortamda düzenlenip gönderilmesini sağlayan bir sistemdir.

E-Fatura giden kutusu, bir işletmenin düzenlediği e-faturaları yönetmek ve göndermek için kullanılan bir araçtır. E-Fatura, kağıt faturaların dijital ortamda düzenlenip alıcıya elektronik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

E-Arşiv giden kutusu, bir işletmenin düzenlediği e-arşiv belgelerini yönetmek ve saklamak için kullanılan bir araçtır. E-Arşiv belgeleri, genellikle e-faturalar ve benzeri diğer elektronik belgeleri içerir.

Genel muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerini kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve analiz etme sürecini içeren bir muhasebe dalıdır.

E-Defter, bir işletmenin muhasebe kayıtlarını dijital bir formatta elektronik ortamda tutmasını sağlayan bir uygulamadır. E-Defter uygulamaları, geleneksel kağıt defterlerin yerini alarak işletmelerin muhasebe süreçlerini daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütmelerine olanak tanır.

Bütçe yönetimi, bir işletmenin gelir ve giderlerini planlama, izleme, değerlendirme ve kontrol etme sürecini içerir.

Muhasebe yönetimi raporları, bir işletmenin finansal durumu, performansı ve mali sağlığı hakkında bilgi sağlayan raporlardır. Bu raporlar, işletmenin muhasebe kayıtlarından elde edilen verileri analiz eder ve yöneticilere, paydaşlara ve diğer ilgili taraflara bilgi sunar.

ovis erp modül ikon1

Finans Yönetimi

Kasa yönetimi, bir işletmenin nakit akışını etkili bir şekilde yönetme sürecidir. Bu süreç, işletmenin nakit varlıklarını güvenli bir şekilde saklamasını, nakit hareketlerini izlemesini ve gerektiğinde kullanmasını içerir.

Banka yönetimi, bir işletmenin finansal varlıklarını ve işlemlerini etkili bir şekilde yönetme sürecidir. Banka hesapları, krediler, yatırımlar ve diğer banka ile ilgili işlemler bu süreç kapsamında yer alır.
Banka Talimat Yönetimi: Banka talimat yönetimi, bir işletmenin finansal işlemlerini düzenlemek ve banka hesapları üzerinde gerçekleşen işlemleri yönetmek amacıyla verilen talimatları kapsar.
Online Banka Hareketleri: Online banka hareketleri, bir işletmenin veya bireyin banka hesapları üzerinde gerçekleşen finansal işlemleri çevrimiçi olarak izleme ve yönetme sürecidir.

Çek ve senet yönetimi, işletmelerin çek ve senet gibi finansal araçları etkili bir şekilde yönetme sürecini içerir.

Kredi yönetimi, bir işletmenin veya finansal kuruluşun kredi politikalarını belirleme, kredi başvurularını değerlendirme, kredi riskini yönetme ve kredi portföyünü etkili bir şekilde yönetme sürecidir.

Nakit akışı, bir işletmenin belirli bir zaman diliminde giren ve çıkan nakit miktarını gösteren bir finansal göstergedir.

Bütçe gerçekleşme, bir işletmenin veya organizasyonun belirli bir dönemde önceden planlanan bütçeyle karşılaştırıldığı süreçtir.

KDV İade Raporu, bir işletmenin belirli bir dönemde ödediği KDV’nin iade edilebilir miktarını ve iade talebinin detaylarını içeren bir rapordur.

Finans yönetimi raporları, bir işletmenin mali durumu, performansı ve geleceğe yönelik finansal stratejileri değerlendirmek için kullanılan analitik belgelerdir.

Hizmetlerimiz
Bizimle İletişime Geçin!

2024© AKSAN TEKNOLOJİ & YAZILIM